Ściany Ssące — Kabiny do Malowania Suche i Kabiny do Malowania z Kurtyną Wodną

Wykonujemy ściany ssące, kabiny do malowania suche oraz kabiny do malowania z kurtyną wodną standardowe lub według potrzeb produkcyjnych klienta, aby jak najlepiej zaspokoić jego potrzeby.

Nasze ściany ssące, kabiny do malowania suche oraz kabiny do malowania z kurtyną wodną wyposażone są w odpowiednie systemy redukcji emisji, w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie rozwiązania można uzupełnić komorą wlotową gorącego powietrza.